VIÑA ALTACIMA

 

Bakgrund
Makarna Klaus Schröder och Katharina Hanke köpte år 1974 ett jordbruk i kommunen Sagrada Familia i Lontué-dalen, vilken utgör en del av vinregionen Curicó-dalen. Avsikten var att anlägga vinodlingar och för detta ändamål bildades företaget Viña AltaCima. Efter ytterligare köp av anslutande mark är den totala arealen nu 127 hektar, varav 65 hektar är planterade med vinplantor. År 2001 färdigställdes den egna vinifierings- och lagringsanläggningen.

 Klaus Schröder är en av Chiles namnkunnigaste oenologer. Han har varit chefsoenolog hos de tre stora vinproducenterna Viña San Pedro (15 år), Viña Errázuriz Panquehue (7 år) och Viña Santa Rita (8 år). År 1996 blev han utnämnd till årets oenolog (Al Mérito Vitivinícola) i Chile och f n är han ordförande i de chilenska oenologernas förening.

Odlingsområde
Viña AltaCima ligger mitt i D.O.-området Lontué-dalen och gränsar bl a till de vinodlingar som omger Viña San Pedros huvudanläggning,  på 35° sydlig bredd. Eftermiddagstemperaturerna under odlingssäsongen överstiger normalt 30°C och nattemperaturerna är 20°C lägre, vilket ger mogna och fruktiga druvor med koncentrerad fruktsaft. Nederbörden uppgår i genomsnitt till ca 450 mm per år och faller i sin helhet under vinterperioden maj-september. Mikroklimatet varierar obetydligt från år till år, varför vinernas kvalitet och egenskaper förblir relativt konstanta.

Jordmån/jordart
Jordmånen består överst av kalkhaltig lera av sedimentärt ursprung, blandad med vulkanisk aska. Den är genomsläpplig och väl dränerad, särskilt som ett lager grus finns på något större djup. Grundvattennivån ligger i genomsnitt på 2 – 3 meters djup.

Druvsorter
Den totala planterade arealen på 65 hektar innehåller plantor av följande druvtyper:

Cabernet Sauvignon: 36 hektar

Merlot: 7 hektar

Syrah: 2 hektar

Petit Verdot: 2 hektar

Chardonnay: 5 hektar

Gewürztraminer: 13 hektar

Det maximala transportavståndet av de plockade druvorna till vinifieringsanläggningen är 1,5 km. Druvornas transporteras med låg hastighet i grunda plastbackar som rymmer 15 kg.

Efter rensning och sortering sönderdelas rödvinsdruvorna och faller ned i vida, rostfria ståltankar med utrustning för noggrann temperaturreglering. Efter en inledande kall maceration vid 5 – 6°C under 6 dagar vidtar alkoholjäsningen vid 28 - 30°C under 9 dagar. Därefter vidtar 14 dagars ytterligare maceration vid 22°C.