sydamerikaviner.com
En makalös webbplats om vin, mat och kultur i Sydamerika
Makarna Tompkins har gjort världens största privata donationer till nya nationalparker i Chile och Argentina. Douglas Tompkins växte upp i New York och Connecticut, där han som 16-åring hoppade av high-school utan någon examen. Sedan ägnade han flera år åt utförsåkning på skidor och bergsbestigning i USA, Europa och Sydamerika. En dag fick han lift av Susie Russel till Los Angeles från vintersportorten Lake Tahoe, på gränsen mellan Kalifornien och Nevada. Sex månader senare (år 1966) gifte de sig, båda 21 år gamla. Samma år lånade de 5.000 USD för att starta en postorderfirma i San Francisco i Susies lägenhet. Den fick namnet The North Face och sålde avancerad utrustning för bergsbestigning och camping. De utvecklade bl a avancerade kupol-tält, utan de traditionella tältpinnarna. Denna nya design blev snabbt kopierad över hela världen. Två år senare öppnade de sin första butik och efterfrågan på deras produkter ökade snabbt. Redan efter ytterligare två år sålde de The North Face till Kenneth Klopp som utvecklade företaget till en världskänd koncern. Susie hade börjat designa kläder hemma på köksbordet, som hon sålde från en gammal VW-buss. Vinsten från försäljningen av The North Face investerades i ett modehus som sålde Susies kläder. Det fick namnet Esprit och växte i rasande fart. Redan efter 10 år var omsättningen 100 miljoner USD med försäljning över hela världen. Douglas hade från början tänkt ägna sig åt att göra äventyrsfilmer kring bergsbestigning tillsammans med Yvon Chouinard, ägare av klädföretaget Patagonia. De åkte 1968 till Patagonien för att göra en film om en ny led för bestigning av Mount Fitzroy på gränsen mellan Chile och Argentina. Den har alltid varit en utmaning för professionella bergsbestigare. När företaget Esprit växte explosionsartat övergav Douglas sina äventyrsfilmer och trädde in som finansansvarig i Esprit. Susie blev kreativ chef med ansvaret för all design. Själv föredrog Douglas att kalla sig “image director” och ägnade sig främst åt att utveckla egna idéer om företagets marknadsföring. Han övervakade i detalj allt från butiksinredningarna till katalogernas utformning. Mot slutet av 1980-talet blev Douglas alltmer tveksam och kritisk till de ekologiska effekterna av modeindustrins produkter. År 1989 skilde han sig från Susie och sålde tillbaka sin del av Esprit USA till henne. De följande åren sålde han också alla sina tillgångar i Esprit över hela världen. Efter att ha gjort sig av med modeföretaget riktade Douglas sitt intresse mot södra Chile, där han tillbringat mycken tid med bergsklättring, kajakpaddling och skidåkning. Han fokuserade på miljöaktivism och på bevarande och förbättring av ursprungsnatur. För detta bildade han år 1990 stiftelsen Foundation for Deep Ecology och därefter The Conservation Land Trust, med syfte att bevara ursprungsmiljöer avseende djurliv och natur. År 1993 gifte han sig med Kristine McDivitt, som tidigare varit VD för klädföretaget Patagonia, med tydlig miljöinriktning på sina produkter, främst friluftskläder och -utrustning. De bosatte sig i Pumalín i södra Chile där Douglas börjat köpa mycket stora landområden med naturskog. Syftet vara att kunna bilda nationalparker och överlämna dessa till landets regering, vilket de ansåg vara den enda möjligheten att garantera ett långsiktigt bevarande av ursprungsmiljöerna. Under åren 1991 - 1998 hade Douglas succesivt köpt sammanlagt 283.000 hektar unik naturskog (Valdiviansk regnskog) i Pumalín sydost om staden Puerto Montt, fram till den argentinska gränsen. Han gjorde området tillgängligt för turister genom att anlägga leder med övernattningsbyggnader och upplät mark åt lokalbefolk- ningen för ekologisk odling. Syftet var att skydda området mot exploatering och bevara den biologiska mångfalden. År 2005 överlämnade han hela området som gåva till den chilenska staten, som bildade Nationalparken Parque Pumalín och förband sig att för all framtid skydda detta område och upplåta det för all slags naturturism. År 1994 köpte Douglas tillsammans med en nordamerikansk filantrop 84.000 hektar skog söder om Pumalín som riskerade att helt bli exploaterat. I början av 2000-talet förhandlade de med chilenska staten om att låta sitt förvärv slås ihop med ett mycket stort statligt ägt angränsande markområde för att bilda en Nationalpark. Efter stort motstånd från lokala och nationella intressen accepterade den chilenska regeringen förslaget och bildade Nationalparken Corcovado på sammanlagt 294.000 hektar. Den biologiska mångfalden i området är mycket stor med 18 däggdjursarter, ett 60-tal fågelarter och över 130 unika växter. I området finns över 80 sötvattenssjöar och ett vidsträckt kustområde med ett rikt marint liv. År 2004 hjälpte paret Tompkins chilenska staten med att finansiera förvärvet av  80.000 hektar mark i Patagonien vid sjön Lago Cochrane, nära den argentinska gränsen. Efter återställandet av hårt utnyttjad betesmark och med ny infrastruktur för turism öppnades år 2015 Nationalparken Patagonia Park. Den är avsedd att slås samman med de två befintliga nationalparker så att ett sammanhängande nationalparksområde på 250.000 hektar bildas. I Argentina har paret Tompkins finansierat bildandet av naturparker i flera provinser och på nationell nivå. Den största är Nationalparken Iberá i provinsen Corrientes, där de skänker ett område på 150.000 hektar som tillsammans med ett existerande våtlandsområde blir Argentinas största nationalpark för ekoturism på 700.000 hektar. De förbinder sig också att bidra till att finansiera återställande av natur och fauna (däribland jaguarer och tapirer) inom området. Andra mindre naturparker som paret finansierat i Argentina är El Piñalito på 4.000 hektar i provinsen Misiones, Monte León på 66.000 hektar i Patagonien, Parque Nacional Patagonia på 34.000 hektar, utökning med 15.000 hektar av Parque Nacional Perito Moreno i Patagonien och bidrag med 10 miljoner USD till bildandet av Parque Nacional Impenetrable på 130.000 hektar i provinsen Chaco. Douglas Tompkins omkom den 8 december 2015 i en olyckshändelse under en kajakutflykt på sjön Lago General Carrera i södra Chile. Näst sista dagen av en 4-dagarsfärd med kajak i en avlägsen del av sjön tillsammans med goda vänner råkade de ut för dåligt väder med hård vind. På grund av ett roderfel kunde Douglas och hans lika erfarne kamrat inte förhindra att en kraftig våg fick deras tvåmanskajak att kapsejsa. De hamnade i det 4-gradiga vattnet och kunde inte undsättas innan de förlorat medvetandet på grund av nedkylningen. Douglas avled på det lokala sjukhuset dit han fördes med helikopter och kom in med en kroppstemperatur på 19°C.  Den andra tvåmanskajaken klarade sig och där fanns Yvon Chouinard, ägare till Patagonia, som 47 år tidigare tillsammans med Douglas bestigit Mount Fitzroy för första gången från den svåraste sidan och gjort en film av bedriften.  
Mount Fitzroy Parque PumalŪn Parque Nacional IberŠ Lago General Carrera