sydamerikaviner.com
Vin, mat och kultur i Sydamerika
COSTANERA CENTER, SANTIAGO, CHILE
Santiagos Manhattan kallas det område där de tre rikaste kommunerna i landet möts: Vitacura, Las Condes, och Providencia. Under början av 2000- talet dominerades det av kontorsbyggnader i glas på 20 - 30 våningar. År 2010 färdigställdes så Torre Titanium, som med sina 55 våningar och 194 m blev Chiles högsta byggnad. Men glädjen över att bli högst hade då redan grumlats av att det i ett angränsande kvarter pågick uppförande av en byggnad som skulle bli avsevärt mycket högre. Gran Torre i det pågående projektet Costanera Center blev med sina 300 m inte bara Chiles högsta byggnad utan dessutom Latinamerikas högsta kontorsbyggnad.
På bilden ovan från 2010 syns den nästan färdig- ställda byggnaden Torre Titanium t. v. och t. h. den då nyligen påbörjade  Gran Torre i det blivande projektet Costanera Center. Megaprojektet Costanera Center uppfördes på en tomt som legat öde i flera årtionden, medan markpriserna skenat till astronomiska höjder i området. Marken tillhörde Horst Paulmann, ägare till Cencosud, som har bl a varuhuskedjorna Jumbo, Santa Isabel och Easy i flera latinamerikanska länder. Han hade tidigare fått avslag på begäran om att få genomföra projektet, med hänvisning till att det skulle generera alltför stor trafik i området. När dessa hinder undanröjts försenades projektet av lågkonjunkturerna i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Byggnadsarbetena påbörjades år 2009 och projektet invigdes i juni 2012. Costanera Center består bestå av fyra bygg- nadskroppar och inrymmer kontor, en stor shoppingmall med flera av de största varu- huskedjornas butiker, många restauranger, två femstjärniga hotell, biografer m m.
Hela Costanera Center täcker en yta på 47.000 m2 och den totala golvytan i det 300 meter höga Gran Torre är 128.000 m2, inklusive de översta utsiktsplanen. De övriga tre byggnaderna (Torn 1, 3 och 4) har en höjd på 170, 170 och 109 meter. De kommersiella lokalerna upptar 7 våningsplan. Övriga plan i alla byggnaderna, upp till våning 63 i Gran Torre, innehåller kontor på 100 till 2.000 m2. Av de 24 hissarna har 19 dubbla hisskorgar som samtidigt täcker två våningsplan varje gång de stannar.
Den svenska stoltheten H&M fanns med redan från början bland de 300 kommersiella lokalerna. De två största varuhusen i Costanera Center har en yta på 15.000 m2 vardera. IKEA har under 2018 aviserat att de skall etablera sig i Sydamerika tillsammans med den chilenska jätten Falabella. Samarbetet skall starta i Colombia, innan det blir aktuellt att eventuellt också satsa på Chile.
Utsikt mot Santiago centrum från översta våningarna av Gran Torre, med floden Mapocho och kullen San Cristóbal. Under flodens botten  går en stadsmotorväg, som numera i hög grad avlastar citytrafiken.
Under Costanera Center finns 5 parkeringsplan, med plats för 4.500 bilar. Som stadsplanevillkor för anläggningen har ägaren Cencosud fått bygga och bekosta ofattande gatuarbeten för den trafik som genereras av besökarna. För fotgängare i området har upphöjda. övertäckta passager byggts till närmaste Metro (tunnelbana).
Santiago gör stora ansträngningar föra att minska luftföroreningarna från fordon, ved- och koleldning. På vintern lägger de sig som ett lock, främst över stadens yttre delar, vilket kan anas på ovanstående bild från en strålande vinterdag.