sydamerikaviner.com
Vinregioner i Sydamerika
Lägsta ålder för inköp av vin i Sverige är 20 år.
UCO-dalen, Mendoza
Detta vinområde sträcker sig från 1600 meters höjd över havet på Andernas östra utlöpare, ner till ca 850 meters höjd kring väg nr 40. Denna går utmed Anderna, 520 mil genom hela Argentina upp till Bolivias gräns i norr. Uco-dalen består av de tre kom- munerna Tupungato, Tunuyán och San Carlos. De genomkorsas av Tunuyán-floden och dess bifloder. Gemensamt för områdets fördelar är klimatet, i skydd av Anderna och med stort avstånd till Atlantkusten. Det ger ett torrt klimat, med i genomsnitt bara 83 mm nederbörd under sommarhalvåret. Den högsta dagstemperaturen under denna period är 29 °C och den genom- snittliga temperaturskillnaden mellan dag och natt är 15 °C. Tillsammans med den starka solinstrålningen ger det druvor med stor intensitet och polyfenolisk koncentration. De alluviala jordarterna med inslag av sand, grovt grus och sten ger mycket väldränerade vinodlingar. De bästa druvorna odlas på stor höjd, mellan 1300 till 1600 m.ö.h. där alla de nyssnämnda fördelarna är förstärkta. Detta gäller särskilt området Gualtallary, som nu anses vara Argentinas bästa vinområde. Även området Altamira vid staden La Consulta i kommunen San Carlos anses höra till de absolut bästa områdena för odling av röda viner, sarskilt nationaldruvan Malbec. I kommunen Tunyán hör också området Vista Flores till de områden som utvecklats mest i Uco-dalen. Gualtallary Ägaren till Bodega Catena Zapata, Nicolás Catena, brukar anses vara den pionjär som först insåg betydelsen av höjden över havet för kvaliteten av druvan Malbec. Han upptäckte också de förutsättningar som övre delen av området Gualtallary gav för att producera Mendozas bästa Malbecvin. Andra storproducenter av vin i industriell skala, såsom Zuccardi, har numera också betydande arealer vingårdar i området. Också några av de yngre vinmakare som fått störst uppmärksamhet på senare tid, såsom bröderna Michelini, gör sina bästa viner på druvor från Gualtallary. De senare har också byggt en bodega för framställning av sina viner med namnet Zorzal, mitt i det öde landskapet på Andernas sluttningar i Gualtallary, ovanför staden Tupungato. Där gör de bl. a. vinet Eggo Tinto de Tiza Malbec, som utsetts till Argentinas bästa rödvin av Patricio Tapias vinguide Descorchados.
Bodega Zorzal, 1350 m.ö.h. Gualtallary, Tupungato, Uco-dalen
Altamira Strax söder om orten La Consulta i kommunen San Carlos ligger ett område som sedan länge kallats Altamira av druvodlarna i trakten. Vinerna härifrån blev uppmärksammade under de sista decennierna av 1900-talet för sin färg, koncentration av tanniner och sin friska arom. Många vinproducenter i Mendoza blandade röda viner från Altamira med sina egna för att förbättra kvaliteten. Några av de större vinproducenterna i området lät år 2013 göra en geologisk undersökning av jordarterna m m för att begära en avgränsning av ett nytt IG-område (”Indicación Geográfica”) med enhetliga egenskaper. Året därpå godkändes officiellt IG-området Altamira på 10.000 hektar. Markägarna i området, som bestod både av de allra största argentinska vinproducenterna och mycket små druvodlare, bildade då sammanslutningen Paraje Altamira för att underlätta marknadsföringen av vinerna härifrån. Det har inneburit att många markägare, själva eller tillsammans med kända vinmakare, har kunnat sälja viner med hög kvalitet under eget namn. Till dessa hör de små Finca Beth, Lupa och Traslapiedra, men också medelstora, som Finca Suárez, Teho & Zaha m fl, liksom de stora Catena, Zuccardi och Achával Ferrer.
Vista Flores Mitt i den tredje kommunen i Uco-dalen, Tunuyán, liggger området Vista Flores, som den flygande vinmakaren Michel Rolland upptäckte år 1999. Han insåg att den alluviala jordmånen, som består av runda stenar och sand och därmed påminner mycket om Haut Medoc i Bordeaux, skulle vara idealisk för vinodling. Han lyckades på kort tid intressera sex välkända franska vinproducenter att tillsammans med honom köpa 850 hektar jungfrulig mark i Vista Flores. Projektet döptes till Clos de los 7 (”De sju:s vinodling/vinslott”) och Rolland skulle vara konsult åt de övriga. De skulle plantera var sin del av marken och bygga var sin bodega. Ett par slog sig ihop och bildade Flecha de Los Andes (Baronessan Rothschild och Laurent Dassault) och ett par hopppade av. Projektet lever vidare med Rolland, Monteviejo, Cuvelier los Andes och Diamandes, som också producerar blandvinet Clos de los 7 tillsammans.
Paraje Altamira, 980 m.ö.h. La Consulta, San Carlos, Uco-dalen
Clos de los 7, 1050 - 1200 m. ö. h. Bodega Flecha de los Andes t.v. och Michel Rollands bodega t.h. Vista Flores, Tunuyán, Uco-dalen
I Vista Flores ligger också François Lurtons argentinska företag Bodega Piedra Negra. Den välkände vinmakaren Mauricio Lorca har här också vingårdar som förser hans båda företag Bodega Mauricio Lorca och Bodega Enrique Foster med druvor.
Innan vinplanteringen
Tillbaka